KUBLOV
oficiální
stránky obce
Copyright© obec Kublov 2009

Hasiči Kublov
2017
Rok 2017 byl pro kublovské Hasiče velice náročný, co do počtu, tak i náročnosti jednotlivých výjezdů. Toto video přiblíží některé z absolvovaných zásahů, ale i cvičení. Závěrečná část videa je pak věnována "Záchraně osoby na vrchu Veliz".
Hasiči Kublov - Záchrana osoby na vrchu Veliz (2017)
Hasiči Kublov - rok 2017
Menu