KUBLOV
oficiální
stránky obce
Copyright© obec Kublov 2009
Název: Územní plán Kublov (okres Beroun)
Řešné území: k.ú. Kublov
Číslo (kód): 47533816
Pořizovatel: Městský úřad Beroun
Vydávající orgán: Zastupitelstvo obce
Zhotovitel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s.r.o., Chebská 230/3, Praha 8
  IČ: 44847548
Projektant: Ing. Binderová Daniela, Praha 9
  číslo autorizace: 3426
Územní plán Kublov
Etapy Akce Datum
Zahájení prací schválení pořízení 1.1.2000
Zadání zahájení projednání 1.3.2000
schválení 6.11.2000
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení  
Návrh Zahájení projednání 10.6.2009
Stanovisko krajského úřadu 22.12.2009
vydání 20.5.2010
nabytí účinnosti 5.6.2010
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení  
ukončení platnosti ke dni  
Texty