Obec Kublov
ObecKublov

Oslavy výročí J. L. Zvonaře

Loga

VÝROČÍ 200 LET NAROZENÍ J. L. ZVONAŘE

Rok 2024 se v Kublově ponese v duchu oslav 200 let od narození našeho rodáka, hudebního teoretika, historika, pedagoga a skladatele, významného představitele hudebního života 50. a 60. let 19. století, organizátora, redaktora odborných časopisů, J. L. Zvonaře.

 

Rok české hudby 2024

Jako každý rok se čtyřkou na konci bude i rok 2024 Rokem české hudby. Řada významných „čtyřkových“ výročí se pojí s osobnostmi české hudby, mezi které se řadí i náš rodák J. L. Zvonař.  Obec Kublov se rozhodla zapojit do projektu Rok české hudby a k příležitosti narození J. L. Zvonaře připravila pásmo kulturních akcí, na které Vás srdečně zveme.

xx

LEDEN

27. 1. 2024  Hudební odpoledne se skladbami J. L. Zvonaře  

- sál restaurace Na Slovance v Kublově

Skladby J. L. Zvonaře přednese na klavír Jan Veselý ml. Odborným slovem bude koncert provázet Doc. MgA. Lukáš Matoušek. V druhé polovině koncertu pan Veselý představí své současné skladby.

 

ÚNOR

24. 2. 2024  Výstava starých fotografií z Kublova a z hory Velíz

- zasedací místnost OÚ Kublov

Fotografie, převážně ze sbírky Martina Choce a další dobové snímky a dokumenty zpracované Laďkou Kučerovou, nám ukáží proměny Kublova a Velízu. Výstava potrvá do konce léta a bude přístupná během úředních dní a dále při dalších akcích.

 

DUBEN

27. 4. 2024  Slavnostní otevření naučné stezky „Po stopách J. L. Zvonaře“

Na naučné stezce dlouhé 4 km se děti i dospělí zábavnou formou seznámí s historií obce Kublov a vrchu Velíz. Stezka bude mít 11 zastavení a provede Vás po místech, po kterých chodil i J. L. Zvonař.

 

KVĚTEN

23. - 24. 5 2024  Vědecké sympozium – Národní knihovna České republiky

„ Stejného roku, nestejného rodu…“ Zvonař – Heller – Pivoda 1824/2024

Cílem připravovaného symposia je věnovat se životu a dílu těchto neprávem opomíjených osobností, které významně ovlivnily obraz české hudební kultury druhé poloviny 19. století.

Sympozium pro muzikology, historiky a další odborníky z příbuzných oborů, ale i studenty magisterských a doktorských programů.

 

25. 5. 2024  Oslavy 200 let od narození J. L. Zvonaře

Oslavy J. L. Zvonaře nabídnou vedle pestrých kulturních zážitků plných hudby, tance a divadla i ty gastronomické, které bude provázet spousta dobrého jídla a pití. Příjemnou atmosféru květnových oslav dotvoří staročeský jarmark s ukázkami lidových řemesel a dílničkami pro děti. Pro děti budou připraveny i další zajímavé aktivity, jako je jízda na ponících, malování na obličej nebo si budou moci vyzkoušet staročeský kolotoč na ruční pohon. Od 10 h do 17 h bude otevřen památník J. L .Zvonaře v budově MŠ a také výstava starých fotografií M. Choce a místních občanů v zasedací místnosti OÚ Kublov.

 

Dopolední program – Kostel Sv. Jana Křtitele na Velízu

9:00 h               Zahájení programu - průvodní slovo Oldřich Selucký

Uctění památky J. L. Zvonaře u hrobu – doprovod Kvintet Pražské konzervatoře

9:30 h               Slavnostní mše za J. L. Zvonaře

  • doprovod V. Hádková
  • hoboj, M. Pšenička – varhany
  • celebruje Josef Jonáš  výpomocný duchovní vikariátu

10:30 h             Aura kvintet Pražské konzervatoře – koncert

 

Odpolední program – park u Veského rybníka

12:00 h             Otevření staročeského jarmarku

13:00 h             Zahájení odpolední části

13:30 h             Odhalení busty J. L. Zvonaře – u Zvonařova domku č. p. 10

Vystoupení dětí z MŠ Kublov – lidové písničky a tanečky

14:15 h             Dětský pěvecký sbor Ještěrky Broumy a smíšený pěvecký sbor KUBR

15:00 h             Studio dell’arte – loutkové divadlo pro děti z Českých Budějovic

16:00 h             Čtyřlístek – soubor lidových písní a tanců z Nového Strašecí

Odpolede-večerní program – park u Veského rybníka

17:00 h             Pluk Šťastných Dechařů při ZUŠ Lounských v Praze – velký dechový orchestr

  • světová premiéra Zvonařovy skladby „Vlastenecké hory“ v aranži Josefa Jiskry
  • filmové a taneční melodie

18:30 h             Čtyřlístek – soubor lidových písní a tanců z Nového Strašecí

19:30 h             The Mole’s Wing Orchestra – swingové hity 30. a 40. let 20. století

21:00 h             Volha Safronava – Sand Art – písečná animace

Protagonisté

Pluk Šťastných Dechařů  je dechový orchestr, který byl v roce 2009 založen českým fagotistou Svatoplukem Šťastným při ZUŠ Lounských v Praze. Svatopluk Šťastný bydlící na Svaté se od začátku ujal postu dirigenta a uměleckého vedoucího tělesa. Od doby vzniku se členská základna orchestru rozrostla více než čtyřnásobně. V průběhu let se také značně rozšířilo a proměnilo hudební směřování tělesa. Zatímco v prvních letech existence se orchestr soustředil výhradně na české pochody, v průběhu let následujících postupně rozšiřoval svůj repertoár o aranžmá českých lidových skladeb, několik kusů klasického symfonického repertoáru, filmovou hudbu, aby se nakonec zaměřil na tvorbu komponovanou přímo pro dechové orchestry. Orchestr pravidelně vystupuje několikrát do roka na koncertech po České republice, zejména v Praze a Berouně. Ty zpravidla mívá různě tematicky zaměřené. Za poměrně krátkou dobu své existence se těleso zúčastnilo několika různých celostátních i mezinárodních soutěží, na kterých se tělesu vždy podařilo umístit na nejvyšších příčkách.

Soubor lidových písní a tanců Čtyřlístek  vznikl v roce 1976 z podnětu členů lidové muziky, která na Gymnáziu J. A. Komenského v Novém Strašecí působí nepřetržitě od roku 1956, tedy více než 60 let. Soubor se zabývá především folklorem středních Čech (Rakovnicko, Berounsko, Slánsko). Ovšem jeho cimbálová muzika hraje i písně Moravy (zejména Moravského Slováckého a Valašska) a dudácká kapela zase písně jižních i západních Čech. Čtyřlístek patří již řadu let mezi přední české folklorní soubory a pravidelně se zúčastňuje celé řady folklorních festivalů a přehlídek. Za dobu své existence uskutečnil soubor více než 2000 vystoupení v celé naší vlasti i daleko za hranicemi. Jeho vystoupení měla úspěch ve Francii, Itálii, Belgii, Holandsku, Německu, Dánsku, Polsku, Slovinsku, Maďarsku, Izraeli, Rumunsku, Rusku, Uzbekistánu, Tádžikistánu, Číně a samozřejmě na Slovensku.

The Mole's Wing Orchestra  je mladý a energický orchestr hrající swingové hity 30. a 40. let minulého století. The Mole’s Wing Orchestra vyniká mezi současnými swingovými uskupeními zejména zvukovou a dramaturgickou autentičností meziválečných big bandů. Repertoár tvoří skladby věhlasných autorů americké swingové éry jako Artie Shaw, Benny Goodman, Count Basie či Glenn Miller, a to v originálních dobových aranžích, které doplňuje o své neutuchající nasazení. Přijměte jejich pozvání na dobrodružnou cestu časem a nechte se unést neodolatelnou atmosférou doby elegance. Do té Vás budou unášet svižnými instrumentálkami, které jen těžko nechají Vaše nohy ve stavu nehybném, ale také něžnými zpívanými baladami, jež Vás pohladí po srdci.

VOLHA SAFRONAVA - Sand Art  je talentovaná umělkyně, finalistka show Česko Slovensko má talent 2019. V současné době žije a působí v Kublově. “Jako profesionální umělkyně, jsem se vždy věnovala různým oblastem umění: keramice, kreslení, malování, sochařství, fotografii a grafickému designu. Jednoho dne jsem objevila nový druh současného umění: Sand Art. Od té doby do dnes tvořím „písečné“ příběhy. Proces vytváření těchto příběhů ve mně vyvolává velké potěšení a mnoho dalších emocí, které se snažím předat svým divákům. Kromě vysoké tvůrčí koncentrace je součástí každého příběhu i moje duše.“

Školní pěvecký sbor Ještěrky  vznikl v listopadu 1999. Je určen pro děti od 3. do 9. třídy. Zaměřuje se na práci s lidovou i umělou písní, kánon, dvojhlas i trojhlas.  Po celou dobu s dětmi pracují učitelky 1. stupně ZŠ Kateřina Hořejšová a Iva Šimurdová. Za mnoho  let své činnosti předvedl sbor více než sto vystoupení nejen v Broumech a sousedním Kublově, ale i dalších obcích okresu Beroun. Několikrát se zúčastnil i Přehlídky pěveckých sborů v Berouně, v prosinci 2012 zvítězil v okresním kole Dětské porty a postoupil do republikového finále v Praze.

Pěvecký sbor KUBR (KUblovBRoumy)  byl založen 9. února 2007. Krátce po jeho vzniku se ujal postu sbormistra pan Jindřich Marek ml., tehdy student konzervatoře a vyšší odborné školy Jaroslava Ježka v Praze. V čele sboru stojí dodnes a většina repertoáru je v jeho aranžmá. Vánoční koncert na Velízu 26. 12. 2023 byl 101. v pořadí. Do konce roku 2023 prošlo sborem na 30 zpěváků. V poslední době sbor vystupuje obvykle v počtu dvanácti zpěváků, z toho je 7 žen a 5 mužů.

Aura kvintet  byl založen v září roku 2022 v Praze. Dechový soubor skládající se z lesního rohu – Jindřich Zýka, příčná flétna – Hedvika Dejdarová, klarinet – Karolína Houdová, hoboj – Hana Summerová a fagot – Jan Čurda pravidelně vystupuje na koncertech v Pálffyovském paláci na Malé Straně v Praze a v sále Pražské konzervatoře. Ve svém repertoáru mají jak klasickou, tak moderní hudbu.

Mgr. Oldřich Selucký je český spisovatel, scenárista, malíř a ilustrátor. Vystudoval v Praze MFF UK, v Rakousku a ve Francii poté studoval filosofii, teologii a klasické jazyky. Mezi lety 1990 až 1993 vyučoval filosofii a etiku na Pedagogické fakultě University Karlovy. Jeho tchánem byl sochař Karel Stádník.

 Knižní dílo:

Pavel, dobrodruh víry (2004), Strážce ohně (2012), Vojmírova cesta (2013), Vzpoura v Assisi (2014), Bitva na řece Pádu (2015), Bratr Dominik (2016), Cesta tří králů (2018), Svatá Anežka (2019), Svatá Ludmila (2021), Svatý Václav – příběh českého knížete (2022), Cyril a Metoděj – příběh Soluňských bratří (2023), Kříž z kamene (2023).

Obec

Aktuální počasí

dnes, pátek 24. 5. 2024
slabý déšť 18 °C 11 °C
sobota 25. 5. déšť 19/10 °C
neděle 26. 5. déšť 22/11 °C
pondělí 27. 5. déšť 23/12 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Pranostika na akt. den

Suchý květen - suchý rok.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vodojem

Územní plán

Územní plán

 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download

app-store-download

Kalendář

Krásná příroda

v chráněné krajinné oblasti

O naší obci

Obec Kublov se nachází ve Středočeském kraji v nádherném prostředí chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, ve vzdálenosti 16km od Berouna a přibližně ve stejné vzdálenosti od Hořovic. V Kublově se narodil hudební skladatel a pedagog Josef Leopold Zvonař, významná osobnost Českého národního obrození.